Ιριδολογία

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν όλες οι ιδιοσυγκρασίες και οι τύποι της ίριδας, και όλα τα σημάδια που μας δείχνουν την γενική κατάσταση του οργανισμού. Θα αναλυθούν πραγματικά κλινικά περιστατικά, όπως και οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 5 ιριδοαναλύσεις .

Στο σεμινάριο αυτό, δίδονται τα απαραίτητα εργαλεία για όλους τους θεραπευτές, δεν δίδετε όμως ο τίτλος του Ιριδολόγου, μπορούν όμως να γραφτούν στον ευρωπαϊκό σύλλογο σαν δόκιμα μέλη και τακτικά μέλη, μόνο όταν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με επιπλέον ώρες .

iridologia3.jpg

Περιεχόμενα:

  • Θα υπάρχει μία σύντομη ιστορική αναδρομή και παρουσίαση της συγκεκριμένης επιστήμης.
  • Πού απευθύνεται.
  • Τις σύγχρονες τάσεις.
  • Πώς εφαρμόζεται.
  • Ποιους μπορεί να βοηθήσει.
  • Τι μπορεί να προβλέψει
  • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου.
  • Παρουσίαση σε power point, όσον αφορά τα χρώματα και τα σημάδια στην ίριδα που μας βοηθάνε να έχουμε μία γενική βασική εικόνα του οργανισμού μας.
  • Παρουσίαση απλών συσκευών για να δούμε την ίριδα.

Ιριδολογία – Α’ επίπεδο

Φεβρουάριος 15, 2020 @ 10:30 πμ - 5:30 μμ

Ιριδολογία – Α’ επίπεδο

Μάιος 16, 2020 @ 10:30 πμ - 5:30 μμ

Ιριδολογία – Β’ επίπεδο

Ιούνιος 13, 2020 @ 10:30 πμ - 5:30 μμ