Φόρτωση Εκδηλώσεις
Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Έναρξη: ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Εγγραφή: 100€

Δίδακτρα: 700€

Ελάχιστη συμμετοχή τμήματος 4 ζευγάρια

 • Με την ολοκλήρωση της Α’ και Β’ ενότητας οι βελονιστές λαμβάνουν το δίπλωμα Σιάτσου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Σιάτσου. Οι σπουδαστές του Σιάτσου διευρύνουν τις γνώσεις τους στις τεχνικές εξισορρόπησης του σώματος και των καναλιών, τους τρόπους και τους κανόνες επιλογής σημείων και στην διάγνωση.
 • Στην Γ’ ενότητα ο σπουδαστής ολοκληρώνει την εκπαίδευση στην θεωρία και την πρακτική του Σιάτσου και της Κ.Ι.. Μπορεί να γίνει μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου και του Επαγγελματικού Σωματείου Συμπληρωματικής Ιατρικής Ε.Σ.Σ.Ι.Α.Σ. εφόσον έχει παρακολουθήσει και τις απαιτούμενες από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Σιάτσου ώρες ιατρικών μαθημάτων.

Πληροφορίες μαθήματος

Γ’ Ενότητα (165 ώρες)

 • Επανάληψη των τεχνικών εξισορρόπησης των καναλιών
 • Σύνδρομα των καναλιών
 • Συντονισμός με τις συχνότητες του ενεργειακού πεδίου (σωματικό, ψυχικό, νοητικό, πνευματικό) στο Σιάτσου (διάγνωση, σωματική στάση και τεχνικές πρόσβασης)
 • Κατηγορίες σημείων και λειτουργίες τους ΙΙ
 • Επιλογή σημείων βάσει της ψηλάφησης των καναλιών και του hara
 • Παθολογία των εσωτερικών οργάνων σύμφωνα με την Κ.Ι.
 • Τα Παράδοξα αγγεία (εντοπισμός, σημεία και λειτουργίες)
 • Εμβάθυνση στη διάγνωση
 • Ποιότητες του σφυγμού
 • Λήψη και ανάλυση περιστατικών
 • Συμβουλές διατροφής για ευεξία και τόνωση του ανοσοποιητικού
 • Ασκήσεις ενδυνάμωσης των καναλιών
 • Συμβουλευτική και δεοντολογία
 • Εργασίες στο σπίτι
 • Εξετάσεις στην θεωρία και την πρακτική

Στην Γ’ ενότητα ο σπουδαστής ολοκληρώνει την εκπαίδευση στην θεωρία και την πρακτική του Σιάτσου και της Κ.Ι.. Μπορεί να γίνει μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου και του Επαγγελματικού Σωματείου Συμπληρωματικής Ιατρικής Ε.Σ.Σ.Ι.Α.Σ. εφόσον έχει παρακολουθήσει και τις απαιτούμενες από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Σιάτσου ώρες ιατρικών μαθημάτων. Έχει όλα τα εφόδια για να προσφέρει ευεξία και εξισορρόπηση και να αντιμετωπίσει ποικίλες ανισορροπίες. Παραπέρα, δεδομένου ότι η επιμόρφωση και η διεύρυνση του πεδίου μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πρακτικής μας και δεν σταματά ποτέ, για όσους ενδιαφέρονται, η σύγχρονη εξέλιξη και έρευνα στον κόσμο του Σιάτσου είναι συναρπαστική!

Καθηγητές