1976-1980 Φαρμακευτικό Τμήμα Φυσικομαθηματικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πτυχίο “Λίαν Καλώς”

Μεταπτυχιακές Σπουδές
 • 1983-1984 Διεύθυνση Ραδιοϊσοτόπων – Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “ Δημόκριτος”.

 • Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων επί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Πιστοποιητικό του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος

 • 1984-1988 Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών και Εργαστήριο Ραδιοανοσοχημείας και Ανοσοαναλύσεων, Ινστιτούτο Ρ.-Ρ.Π., Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”, Μεταπτυχιακός φοιτητής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

 • 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φαρμακευτική «Άριστα», Παν. Πατρών.

Υποτροφίες
 • 1977-1980. Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για τα 4 ακαδημαϊκά έτη.

 • 1983-1987. Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας Ερευνητικού προσανατολισμού (μετά από εξετάσεις) για 4,5 έτη.

Επαγγελματική Απασχόληση
 • 1989-1995. Συνεργαζόμενος Ερευνητής Δ΄ Βαθμίδας στο Εργαστήριο Ραδιοανοσοχημείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

 • 1990 -1991Μεταδιδακτορικός Υπότροφος ερευνητικής κατεύθυνσης στο Τμήμα Κλινικής Βιοχημείας της Ιατρικής Σχολής Του Πανεπιστημίου του Τορόντο στον Καναδά και στην εταιρεία CyberFluor Inc., On, CA.

 • 1995-1999.Εντεταλμένος Ερευνητής του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων – Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

 • 1999-2004. Κύριος Ερευνητής του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων – Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Ανοσοαναλύσεων-Ανοσοαισθητήρων.

 • 2005 μέχρι σήμερα. Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων – Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».