«Στην Ινδία το μασάζ είναι μέρος της καθημερινότητας. Το κυριότερο παραδοσιακό θεραπευτικό σύστημα στην Ινδία είναι ο Αγιουρβέδα. Είναι ζωτικής σημασίας, καθώς προλαμβάνει τις ασθένειες, βελτιώνει το κυκλοφορικό και βοηθά στην κατάκτηση της σωματικής και πνευματικής ισορροπίας. ουσιαστικά μιλάει για κάθε άποψη της Δημιουργίας, Η ονομασία του προέρχεται από τις λέξεις: AYUS που σημαίνει ΖΩΗ και VEDA που σημαίνει ΓΝΩΣΗ. Πρόκειται δηλαδή με απλά λόγια για τη «ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ».

Σύμφωνα με τον AYURVEDA κάθε οργανισμός καθορίζεται από τις ρευστές ζωτικές δυνάμεις, που είναι γνωστές ως ορμόνες. Κάθε ορμόνη αποτελείται από το συνδυασμό πέντε στοιχείων: του αιθέρα, του αέρα, της φωτιάς, του νερού και της γης. Σκοπός κάθε θεραπείας, όπως και του μασάζ, είναι να φέρει αυτές τις ζωτικές δυνάμεις σε αρμονία.

Αγιουρβεδική Μάλαξη – 1ο επίπεδο

28 Ιανουαρίου, 2025 @ 10:30 πμ - 2:30 μμ

Αγιουρβεδική Μάλαξη – 2ο επίπεδο (Deep tissue)

26 Απριλίου, 2025 @ 10:30 πμ - 4:30 μμ