ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Τα τελευταία χρόνια όλο και αυξάνονται οι περιπτώσεις νευρολογικών παθήσεων. Οι κυριότερες από τις παθήσεις αυτές είναι :

 • Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Το πάρκινσον
 • Η σκλήρυνση κατά πλάκας. κ.α.

Η γνώση για την αποκατάστασή τους παίζει κυρίαρχο ρόλο και το πιο σημαντικό είναι ότι πέρα από τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε με τα χέρια δεν χρειάζονται ιδιαίτερα μηχανικά μέσα όπως έχουν τα φυσικοθεραπευτήρια για αποκατάσταση άλλων παθήσεων.

Σκοποί στόχοι:

Να  γνωρίζουν και να εφαρμόζουν οι σπουδαστές.:

 • Τι είναι το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ( ημιπληγία κλπ ),το πάρκινσον και η Σ.Κ.Π ( σκλήρυνση κατά πλάκας ).κα
 • Ποια είναι τα αίτια και τα συμπτώματα των ασθενειών αυτών.
 • Ποια είναι η αποκατάστασή τους στο οξύ και στο χρόνιο στάδιο.

Περιεχόμενο μαθημάτων :

 • Τι είναι η ημιπληγία ποια τα αίτια και τα συμπτώματα και τα στάδια αυτής.
 • Αντιμετώπιση ημιπληγίας στο χαλαρό στάδιο
 • Αντιμετώπιση ημιπληγίας στο δεύτερο στάδιο πάνω στο κρεβάτι.
 • Αντιμετώπιση ημιπληγίας στο δεύτερο στάδιο από καθιστή και όρθια θέση.
 • Ασκήσεις βάδισης και ισορροπίας.
 • Τι είναι το πάρκινσον και ποια η κλινική του εικόνα.
 • Αντιμετώπιση πάρκινσον στο οξύ στάδιο.
 • Αντιμετώπιση πάρκινσον στο χρόνιο στάδιο.
 • Τι είναι η Σ.Κ.Π. ποια τα αίτια και η κλινική της εικόνα.
 • Ποια η αντιμετώπιση της Σ.Κ.Π. στο στάδιο της έξαρσης.
 • Ποια η αντιμετώπιση της Σ.Κ.Π. στο στάδιο της ύφεσης.
 • Αξιολόγηση ασθενών πριν την αποκατάσταση

Neurotherapy

19 Οκτωβρίου @ 10:30 πμ - 2:30 μμ