Εκπαίδευση στη Φυσικοπαθητική – Naturopathy

 

Θεραπεία με φυσικά μέσα

Η Φυσικοπαθητική είναι μία ολιστική θεραπευτική μέθοδος που έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα και συγκεκριμένα στον πατέρα της Ιατρικής Ιπποκράτη “Νουσων φυσιες ιητροι” όπου το αίτιο της ασθένειας είναι φυσικό και ο ιασις είναι η φύσις. Αργότερα στη Δύση (Ευρώπη-ΗΠΑ) χρησιμοποιήθηκε ο όρος “VIS MEDICATIX NATURAE“, που σημαίνει την αυτοθεραπευτική δύναμη της φύσης.

Ο Φυσικοπαθητικός, προσπαθεί μέσα από τις φυσικές μεθόδους αυτοθεραπείας, να «περικυκλώσει» με ολιστικό τρόπο την αιτία της πάθησης, με ενισχύσεις στην ιδιοσυγκρασία του ατόμου, αλλά και να αντιμετωπίσει παράλληλα τα συμπτώματα.

Η Φυσικοπαθητική συνδυάζει γνώσεις από παραδοσιακές θεραπευτικές, Ιπποκρατική Ιατρική, αλλά και από ολιστικές ειδικότητες όπως: Ανθοϊάματα, Αρωματοθεραπεία, Ομοιοπαθητική, Φυτοθεραπευτική, Διατροφολογία, Ιριδολογία, Υδροθεραπεία, Ρεφλεξολογία, Π.Κ.Ι. χειρομαλάξεις κ.α.

Με βάση την Ευρωπαϊκή οδηγία 92/73/ΕΟΚ και τα ψηφίσματα της Ε.Ε. η ύλη της Φυσικοπαθητικής (Naturopathy) καλύπτεται από 3 – 4 ακαδημαϊκά έτη.

Σύμφωνα με τη πρόταση ψηφίσματος Α4 – 0075 / 97 της Ε.Ε. αναμένεται να αναγνωρισθεί ως αυτοτελές ιατρικό (εναλλακτικό σύστημα).

Βασικές μέριμνες της Naturopathy από τον Ευρωπαϊκό ορισμό του Φυσικοπαθητικού:

1. Να υποστηρίζει τις βασικές δυνάμεις αυτό-ίασης του οργανισμού.

  • Ο οργανισμός διαθέτει εργαλεία αυτό-ίασης, πχ το ανοσοποιητικό σύστημα, νευρική ευπλαστότητα, αναγέννηση ιστών και άλλα. Ο Φυσικοπαθητικός έχει υποχρέωση να τα υποστηρίζει.

2. Να εντοπίζει και να θεραπεύει την αιτία της αδιαθεσίας ή της ασθένειας.

  • Η αιτία της ασθένειας ή της αδιαθεσίας πρέπει να εξαλειφτεί για να φτάσει κανείς στην πλήρη ίαση. Μπορεί να έχει πολλές ρίζες: φυσικές, χημικές, μεταβολικές, γενετικές, νοητικές, συναισθηματικές, πνευματικές και άλλες. Ο Φυσικοπαθητικός δεσμεύεται εκτός από το να θεραπεύσει τα συμπτώματα, όταν αυτό είναι εφικτό, να προσπαθήσει να εντοπίσει και να εξαλείψει τις αιτίες της αδιαθεσίας.

3. Να θεραπεύουν τον άνθρωπο και όχι την ασθένεια

  • Οι Φυσικοπαθητικοί, ξεχωρίζουν την θέση τους από την εξειδικευμένη οπτική της επίσημης Ιατρικής που θεραπεύει συστήματα, όργανα και ασθένειες μεμονωμένα και αντιτίθεται στις θεραπείες που συμπεριλαμβάνουν το άτομο με όλες του τις διαστάσεις, φυσικές, συναισθηματικές, νοητικές και πνευματικές.

4. Να ενεργούν ως εκπαιδευτές για ένα σωστό τρόπο ζωής.

  • Ένας επίσης σημαντικός ρόλος του Φυσικοπαθητικού, είναι αυτός του να εκπαιδεύει το άτομο να κατανοήσει:

– Το γιατί της ασθένειάς του

– Τους παράγοντες που την προκαλούν και αυτούς που την καταστέλλουν.

– Τα μέσα για να δρα και να αντιδρά σε αυτούς

– Να οδηγήσει τον α-σθενή στην αυτοδιαχείριση της υγείας του.

5. Να προλαμβάνουν τις ασθένειες.

  • Το να υποστηρίζει την πρόληψη, περισσότερο και από το να αντιμετωπίζει την α-σθένεια, είναι ο φιλόδοξος στόχος του Φυσικοπαθητικού. Αυτό απαιτεί μία ατομική κατανόηση, βασισμένη στην αναγνώριση των ψυχο-βιο-πνευματικών χαρακτηριστικών και των λαθών στον τρόπο ζωής ενός συγκεκριμένου οργανισμού, σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΣ. ΤΕΙ. ΑΕΙ. κλπ.

Με ενδιαφέρον για τις συμπληρωματικές/εναλλακτικές επιστήμες υγείας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Τέσσερα ακαδημαϊκά έτη

Τρία ακαδημαϊκά έτη (δίπλωμα) και τέταρτο (πτυχίο).

Τα περισσότερα μαθήματα γίνονται και διαδικτυακά, σε τμήματα πρωινά, απογευματινά ή Σαββατοκύριακου, για την καλύτερη διευκόλυνση των εργαζομένων σπουδαστών.

1ο Έτος:

       2ο Έτος:

3ο Έτος: Δίπλωμα

4ο Έτος: Πτυχίο

Το πρόγραμμα της Naturopathy είναι εγκεκριμένο και σύμφωνο με τον κώδικα δεοντολογίας και ηθικής της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Φυσικοπαθητικής.

Επιπλέον:

  • Συνεργασία με ξένα Ανώτατα (Παν/μιακα) ιδρύματα
  • Ενεργό μέλος του πανευρωπαϊκού συλλόγου για την Αναγνώριση και Εκπαίδευση Ιατρών μη Συμβατικής Ιατρικής (REFORMED)
  • Οι απόφοιτοι του τμήματος γίνονται μέλη:

– Του Επαγγελματικού Σωματείου Συμπληρωματικής Ιατρικής & Ανθρωπιστικών σπουδών (Ε.Σ.Σ.Ι.Α.Σ.)

– Του Ευρωπαϊκού σωματίου REFORMED 

– Της European Union of Naturopathy (U.E.N.)

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμπληρώσουν μαθήματα: Νοσηλευτές, Ιατροί, Αισθητικοί, Ομοιοπαθητικοί, Ιριδολόγοι, Βοτανολόγοι, Φυσιοθεραπευτές, Βελονιστές, Γυμναστές, Διατροφολόγοι, Ηλεκτροβελονιστές, Αρωματοθεραπευτές, Ρεφλεξολόγοι, απόφοιτοι ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων.