Εκπαίδευση στη Φυσικοπαθητική – Naturopathy

Η Φυσικοπαθητική είναι μία ολιστική θεραπευτική μέθοδος που έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα και συγκεκριμένα στον πατέρα της Ιατρικής Ιπποκράτη “Νουσων φυσιες ιητροι” όπου το αίτιο της ασθένειας είναι φυσικό και ο ίασις είναι η φύσις. Αργότερα στη Δύση (Ευρώπη-ΗΠΑ) χρησιμοποιήθηκε ο όρος “VIS MEDICATIX NATURAE”, που σημαίνει την αυτοθεραπευτική δύναμη της φύσης.

Ο Φυσικοπαθητικός, προσπαθεί μέσα από τις φυσικές μεθόδους αυτοθεραπείας, να «περικυκλώσει» με ολιστικό τρόπο την αιτία της πάθησης, με ενισχύσεις στην ιδιοσυγκρασία του ατόμου, αλλά και να αντιμετωπίσει παράλληλα τα συμπτώματα.

Η Φυσικοπαθητική συνδυάζει γνώσεις από παραδοσιακές θεραπευτικές, Ιπποκρατική Ιατρική, αλλά και από ολιστικές ειδικότητες όπως: Ανθοϊάματα, Αρωματοθεραπεία, Ομοιοπαθητική, Φυτοθεραπευτική, Διατροφολογία, Ιριδολογία, Υδροθεραπεία, Ρεφλεξολογία, χειρομαλάξεις κ.α.

Με βάση την Ευρωπαϊκή οδηγία 92/73/ΕΟΚ και τα ψηφίσματα της Ε.Ε. η ύλη της Φυσικοπαθητικής (Naturopathy) καλύπτεται από 3 – 4 ακαδημαϊκά έτη.

Σύμφωνα με τη πρόταση ψηφίσματος Α4 – 0075 / 97 της Ε.Ε. αναμένεται να αναγνωρισθεί ως αυτοτελές ιατρικό (εναλλακτικό σύστημα).

Βασικές μέριμνες της Naturopathy από τον Ευρωπαϊκό ορισμό του Φυσικοπαθητικού:

Να υποστηρίζει τις βασικές δυνάμεις αυτό-ίασης του οργανισμού.

 • Ο οργανισμός διαθέτει εργαλεία αυτό-ίασης, πχ το ανοσοποιητικό σύστημα, νευρική ευπλαστότητα, αναγέννηση ιστών και άλλα. Ο Φυσικοπαθητικός έχει υποχρέωση να τα υποστηρίζει.

Να εντοπίζει και να θεραπεύει την αιτία της αδιαθεσίας ή της ασθένειας.

 • Η αιτία της ασθένειας ή της αδιαθεσίας πρέπει να εξαλειφτεί για να φτάσει κανείς στην πλήρη ίαση. Μπορεί να έχει πολλές ρίζες: φυσικές, χημικές, μεταβολικές, γενετικές, νοητικές, συναισθηματικές, πνευματικές και άλλες. Ο Φυσικοπαθητικός δεσμεύεται εκτός από το να θεραπεύσει τα συμπτώματα, όταν αυτό είναι εφικτό, να προσπαθήσει να εντοπίσει και να εξαλείψει τις αιτίες της αδιαθεσίας.

Εκπαίδευση στη Φυσικοπαθητική - NaturopathyΝα θεραπεύουν τον άνθρωπο και όχι την ασθένεια

 • Οι Φυσικοπαθητικοί, ξεχωρίζουν την θέση τους από την εξειδικευμένη οπτική της επίσημης Ιατρικής που θεραπεύει συστήματα, όργανα και ασθένειες μεμονωμένα και αντιτίθεται στις θεραπείες που συμπεριλαμβάνουν το άτομο με όλες του τις διαστάσεις, φυσικές, συναισθηματικές, νοητικές και πνευματικές.

Να ενεργούν ως εκπαιδευτές για ένα σωστό τρόπο ζωής

 • Ένας επίσης σημαντικός ρόλος του Φυσικοπαθητικού, είναι αυτός του να εκπαιδεύει το άτομο να κατανοήσει:
  • Το γιατί της ασθένειάς του
  • Τους παράγοντες που την προκαλούν και αυτούς που την καταστέλλουν.
  • Τα μέσα για να δρα και να αντιδρά σε αυτούς
  • Να οδηγήσει τον α-σθενή στην αυτοδιαχείριση της υγείας του.

Εκπαίδευση στη Φυσικοπαθητική - NaturopathyΝα προλαμβάνουν τις ασθένειες

  • Το να υποστηρίζει την πρόληψη, περισσότερο και από το να αντιμετωπίζει την α-σθένεια, είναι ο φιλόδοξος στόχος του Φυσικοπαθητικού. Αυτό απαιτεί μία ατομική κατανόηση, βασισμένη στην αναγνώριση των ψυχο-βιο-πνευματικών χαρακτηριστικών και των λαθών στον τρόπο ζωής ενός συγκεκριμένου οργανισμού, σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

 • Απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΣ. ΤΕΙ. ΑΕΙ.  κλπ.
 • Με ενδιαφέρον για τις συμπληρωματικές/εναλλακτικές επιστήμες υγείας.

Τα περισσότερα μαθήματα γίνονται σε τμήματα πρωινά, απογευματινά ή Σαββατοκύριακου, για την καλύτερη διευκόλυνση των εργαζομένων  σπουδαστών.

Στα πλαίσια της συνεχούς ακαδημαϊκής αναβάθμισης της Σχόλης, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι από το 2010 το NHS είναι ενεργό μέλος των πανευρωπαϊκών επιστημονικών οργανισμών RE.FOR.MED (http://reformed.free.fr/) και U.E.N. (Président de l’Union Européenne de Naturopathie, http://naturopathy-union.eu) (http://centavo.free.fr/uen.htm), οι οποίοι ασχολούνται με την αναγνώριση, κατοχύρωση και πιστοποίηση, της μη συμβατικής Ιατρικής, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Ιούνιο του 2011 το NHS σε συνεργασία με τον RE.FOR.MED πραγματοποίησε το πρώτο παγκόσμιο συμπόσιο της μη συμβατικής Ιατρικής, στην Αθήνα. (βλ.www.nhs.gr)

Επειδή λοιπόν γίνεται πλέον επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας θεραπευτών της μη συμβατικής Ιατρικής, υψηλού ακαδημαϊκού επίπεδου και προφίλ, η Σχολή προσφέρει τη δυνατότητα σε ήδη αποφοίτους διαφόρων ειδικοτήτων, τη συνέχιση των σπουδών τους με στόχο να συμπληρώσουν το επίπεδο της φυσικοπαθητικής (NATUROPATHY), η οποία πλέον αναγνωρίζεται ως αυτόνομο ιατρικό σύστημα σε Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία και Ελβετία, και αναμένεται να αναγνωριστεί και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η φυσικοπαθητικής (NATUROPATHY) είναι ένα αυτόνομο Ιατρικό εκλεκτικό σύστημα προληπτικής, μη παρεμβατικής Ιατρικής, το οποίο έχει ως στόχο την πρόληψη και την ίαση της ασθένειας, χειριζόμενη την αιτία της και όχι τα συμπτώματα. Ο φυσικοπαθητικός επιστήμονας γνωρίζει πολλές τεχνικές, όπως: βοτανολογία, ομοιοπαθητική, διατροφολογία, ρεφλεξολογία, αρωματοθεραπεία, βελονισμό,

ανθοιάματα, ιριδολογία, χειρομαλάξεις, ΠΚΙ, κτλ, τις όποιες χρησιμοποιεί εκλεκτικά, ανάλογα την περίπτωση της ασθένειας για πρόληψη και ίασή της.

Βάσει λοιπόν του ενιαίου ευρωπαϊκού προγράμματος του RE.FOR.MED που η Σχολή εφαρμόζει, ένας φυσικοπαθητικός πρέπει να έχει γνώσεις αρκετών ειδικοτήτων (υποχρεωτικών και επιλογής).

Οποιοσδήποτε λοιπόν απόφοιτος της Σχόλης έχει κάνει κάποια-ες ειδικότητες και επιθυμεί να συμπληρώσει τις γνώσεις του προκειμένου να γίνει φυσικοπαθητικός, ενισχύοντας την επαγγελματική του δυναμική σήμερα, έχει πλέον αυτή τη δυνατότητα.

Επίσης με την αποφοίτηση του και κατά τη διάρκεια των σπουδών του γίνεται μέλος στον οργανισμό RE.FOR.MED, με στόχο να ενημερώνεται επιστημονικά και επαγγελματικά, για τα δικαιώματά του στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς και στο Επαγγελματικό Σωματείο Συμπληρωματικής Ιατρικής Ε.Σ.Σ.Ι.Α.Σ.

Η εκπαίδευση στην φυσικοπαθητική, εμπεριέχει διαφορετικές ειδικότητες και, στο σύνολό της, η διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να είναι λιγότερη από τρία χρόνια (Δίπλωμα) ή τέσσερα χρόνια (Πτυχίο).

Υποχρεωτικά Μαθήματα για την απόκτηση Διπλώματος Φυσικοπαθητικής:

 1. Ιατρικά (απαραίτητα από το πρώτο έτος)
 2. Αρωματοθεραπεία
 3. Διατροφολογία
 4. Δυτική βοτανοθεραπεία
 5. Ρεφλεξολογία
 6. Ιριδολογία
 7. Ομοιοπαθητική
 8. Ανθοϊάματα
 9. Ηλεκτροβελονισμός ή Βελονισμός
 10. Κινησιολογία
 11. Τεχνικές διαφορετικών ειδών μαλάξεων
 12. Ιστορία & Φιλοσοφία της φυσικοπαθητικής
 13. Τεχνικές φυσιοπαθητικής (δεοντολογία, ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, εξέταση, λήψη ιστορικού κτλ)

Υποχρεωτικά Μαθήματα για την απόκτηση Πτυχίου Φυσικοπαθητικής:

 1. Βοτανοθεραπεία (κλινική)
 2. Ομοιοπαθητική (κλινική)
 3. Διατροφολογία (κλινική)
 4. Ιριδολογία (εξειδίκευση)
 5. Ρεφλεξολογία (Γ’ έτος εξειδίκευσης)
 6. Αρωματοθεραπεία (μεταπτυχιακό για εξειδίκευση)
 7. Αποτοξίνωση
 8. Health Psychology
 9. Ηλεκτροθεραπεία

Μαθήματα επιλογής:

 1. Ayurveda
 2. Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής – Βελονισμός

Όσοι έχουν διδαχθεί αρκετές ή μερικές από τις ειδικότητες που απαιτούνται για τον τίτλο του Φυσικοπαθητικού, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της σχολής, 210 9837344 -2109825025, Κυρία Τζούλη Πρινιωτάκη, info@nhs.gr ή με την Κυρία Πανταζοπούλου.

Δείτε την παρουσίαση του προγράμματος από τον καθηγητή Μάριο Δημόπουλο:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Πολιτική Απορρήτου.

I Accept