Τι είναι:

Ηλεκτροθεραπεία είναι η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος και των φυσικών μέσων για θεραπευτικούς σκοπούς.

Στόχος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την λειτουργία και την εφαρμογή των μέσων φυσικοθεραπείας, για καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Σκοποί και στόχοι:

Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν οι σπουδαστές:

 • Τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρικού ρεύματος
 • Τα είδη των θεραπευτικών ρευμάτων  και τα χαρακτηριστικά τους
 • Τις συσκευές των ηλεκτρικών ρευμάτων με τις ενδείξεις και αντενδείξεις
 • Πρωτόκολλα θεραπείας, ανάλογα με τις διάφορες παθήσεις.

Περιεχόμενο μαθημάτων:

 • Τι ονομάζουμε ηλεκτροθεραπεία, πώς εφαρμόζεται, ποια τα βασικά στοιχεία του ρεύματος.
 • Τα είδη των θεραπευτικών ρευμάτων και τα χαρακτηριστικά τους
 • ΤΕΝS
 • Διασταυρούμενα ρεύματα
 • Διαδυναμικά ρεύματα
 • Γαλβανικά ρεύματα και ιοντοφόρεση
 • Φαραδικά ρεύματα
 • Διαθερμίες
 • Υπέρηχοι
 • Δινόλουτρα
 • Παραφινόλουτρα
 • Απολύμανση – Αποστείρωση
 • LASER
 • Θεραπευτικά πρωτόκολλα για διάφορες παθήσεις

Ηλεκτροθεραπεία

10 Φεβρουαρίου @ 10:30 πμ - 2:30 μμ