Δικαστική Ψυχολογία

Τι είναι:

Η Δικαστική ψυχολογία είναι κλάδος της ψυχολογίας που διαπραγματεύεται θέματα παραβατικής συμπεριφοράς και ψυχολογίας, καθώς και θεμάτων των οργάνων δημοσίας τάξεως  που έρχονται αντιμέτωπα με παραβατικές συμπεριφορές.

Περιεχόμενο μαθημάτων:

1η ενότητα :  Έννοια. Νομικό Πλαίσιο. Πεδίο Εφαρμογής. Τρόπος εφαρμογής κ.α.

2η ενότητα:  Δεξιότητες. Δικαιώματα. Υποχρεώσεις. Τεχνικές Έρευνας και Ανάκρισης. κ.α.

3η ενότητα:  Προφίλ Δράστη. Προφίλ Θύματος. Έρευνα τόπου Εγκλήματος. Έρευνα Τρόπου Τέλεσης

Εγκλήματος κ.α.

4η ενότητα:  Αστυνομία και Έγκλημα. Ανάλυση Δεξιοτήτων Αστυνομικών. Θέματα Ψυχολογίας που

αντιμετωπίζουν. Τρόποι Αντιμετώπισης Θεμάτων κ.α.

5η ενότητα:  Ψυχοπαθολογία και Έγκλημα. Βιολογικοί Παράγοντες. Οικογενειακοί Παράγοντες. Κοινωνικοί

Παράγοντες κ.α.

6η ενότητα:  Πρόληψη Εγκλήματος. Καταστολή Εγκλήματος. Αντιμετώπιση Εγκληματιών. Έγκλημα και

Κοινωνία κ.α.

Δικαστική Ψυχολογία

21 Οκτωβρίου @ 5:00 μμ - 8:00 μμ