Η Δύναμη Επιρροής & τα Εργαλεία της Πειθούς

Σκοπός του σεμιναρίου

Να γνωρίσεις τη φύση και τη λειτουργία της πειθούς σε ένα βαθύτερο επίπεδο και να τη χρησιμοποιήσεις αποτελεσματικά για να μεταδώσεις τις πληροφορίες που επιθυμείς, να δημιουργήσεις συναισθήματα, να αλλάξεις πεποιθήσεις και συμπεριφορές προς τη δική σου επιθυμητή κατεύθυνση.

Περιεχόμενα:

  • Η πειθώ ως έννοια
  • Το ψυχολογικό υπόβαθρο που «παράγει» πειθώ.
  • Ο ρόλος του νου στη διαμόρφωση αντίληψης και λειτουργίας των μοντέλων της πειθούς
  • Ο τρόπος λειτουργίας του νου στη διαδικασία «παραγωγής» και απορρόφησης» πειθούς
  • Τα βασικά εργαλεία επιρροής
  • Η άμυνα απέναντι σε εφαρμοσμένες μεθόδους πειθούς
  • Ανάλυση και πειραματικές μέθοδοι
  • Η δύναμη του μηνύματος στο γραπτό λόγο
  • Πειθώ και διαπραγμάτευση