Φόρτωση Εκδηλώσεις

Έναρξη: 19 Οκτωβρίου 2024, Λήξη: 18 Μαίου 2025

Ημέρες: Σαββατοκύριακα

Ημερομηνίες: 19-20 Οκτωβρίου,  23-24 Νοεμβρίου,  14-15  Δεκεμβρίου 2024,  25-26  Ιανουαρίου,  15-16  Φεβρουαρίου,  22-23  Μαρτίου,

26-27 Απριλίου και  17-18 Μαίου 2025

Ώρες: 10:30πμ-5:30μμ

Τα μαθήματα μπορούν να γίνουν και με on line παρακολούθηση

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των 3 ετών του προγράμματος, όπως επίσης και η υποχρεωτική ολοκλήρωση των Ιατρικών μαθημάτων Ι και ΙΙ με το πέρας των τριών ετών της εκπαίδευσης

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ:

Εγγραφή: 150€

Δίδακτρα: 2000€ με έγκαιρη προεξόφληση έκπτωση 20%

Ελάχιστη συμμετοχή τμήματος 12 άτομα

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των 3 ετών του προγράμματος, όπως επίσης και η υποχρεωτική ολοκλήρωση των Ιατρικών μαθημάτων Ι και ΙΙ με το πέρας των τριών ετών της εκπαίδευσης

Στους απόφοιτους του 3ου έτους παρέχεται Δίπλωμα στην Κλασική Ομοιοπαθητική.

Οι απόφοιτοι του πλήρους προγράμματος της Ομοιοπαθητικής θα έχουν υποστήριξη από τους καθηγητές για ένα χρόνο μετά την αποφοίτησή τους.

Οι απόφοιτοι της σχολής μας μπορούν να εγγραφούν (εάν το επιθυμούν) στο Επαγγελματικό Σωματείο Συμπληρωματικής Ιατρικής Ε.Σ.Σ.Ι.Α.Σ.

και στον Ευρωπαϊκό Σύλλογο για την Εκπαίδευση και την Αναγνώριση της Μη Συμβατικής Ιατρικής R.E.FO.R.MED.

Πληροφορίες μαθήματος

Το πρώτο έτος είναι το έτος θεμέλιο για τις σπουδές στην Ομοιοπαθητική και περιλαμβάνει την παρακάτω ύλη.

Α’ ΕΤΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Ορισμός Ομοιοπαθητικής.
 • Θεώρηση του ανθρώπινου οργανισμού από την ολιστική προσέγγιση.
 • Ορισμός υγείας και ασθένειας.
 • Νόμος των Ομοίων.
 • Μέθοδοι μελέτης της Ομοιοπαθητικής.
 • Μελέτη του Οργάνου της Θεραπευτικής Τέχνης (Organon of Medicine, Samuel Hahnemann).
 • Μελέτη της Ομοιοπαθητικής Φαρμακολογίας (Materia Medica).
 • Μελέτη Ευρετηριολογίου Ομοιοπαθητικής (Repertory).
 • Αρχές και Νόμοι της  Ομοιοπαθητικής θεραπευτικής.
 • Πρώτες Βοήθειες στην Ομοιοπαθητική.
 • Συνταγολόγηση και φαρμακολογία οξέων περιστατικών.
 • Ιστικά Άλατα – Βιοχημικά άλατα Schussler.
 • Ομοιοπαθητικά Περιστατικά.

ΣΤΟΧΟΙ

Η κατανόηση του ολιστικού Ομοιοπαθητικού μοντέλου θεώρησης της υγείας και της ασθένειας.

H βαθιά γνώση και κατανόηση των Νόμων  και Αρχών της Ομοιοπαθητικής επιστήμης.

Η κατάκτηση της μεθοδολογίας μελέτης της Ομοιοπαθητικής φαρμακολογίας, του Οργάνου και του Ευρετηριολογίου.

Η ακριβής και αντικειμενική λήψη, ανάλυση, εκτίμηση και πρόγνωση ομοιοπαθητικού ιστορικού.  Ανάπτυξη κλινικής ικανότητας.

H μελέτη των πιο συχνά απαιτουμένων ομοιοπαθητικών φαρμάκων και η ασφαλής εφαρμογή τους σε καταστάσεις Πρώτων Βοηθειών.

Το πρώτο έτος αποτελεί μία ανεξάρτητη ενότητα την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν -εκτός των ατόμων που επιθυμούν να ολοκληρώσουν το τριετές πρόγραμμα σπουδών στην Κλασική Ομοιοπαθητική- και άτομα άλλων ειδικοτήτων ή φοιτητές Φυσικοπαθητικής ως μάθημα επιλογής. Επίσης, άτομα με προσωπικό ενδιαφέρον για τα μαθήματα Πρώτων Βοηθειών στην Ομοιοπαθητική και τα Βιοχημικά άλατα Schussler.

Το πρόγραμμα είναι οργανωμένο και δομημένο με σαφήνεια και ακρίβεια, με ξεκάθαρο υλικό που θέτει τις σωστές βάσεις για την μελέτη μιας επιστήμης με τεράστια βιβλιογραφία.

Το υλικό σπουδών παρουσιάζεται με τέτοιον τρόπο ώστε η εκμάθηση να πραγματοποιείται  χωρίς σύγχυση και με τρόπο ουσιαστικό, ευχάριστο,  πρακτικό και εφαρμόσιμο.

Θα δοθεί βιβλιογραφία και γραπτές σημειώσεις.

Η γνώση θα ενισχυθεί με υποχρεωτικές συνεχόμενες γραπτές εργασίες και εξετάσεις με την ολοκλήρωση κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος απαιτείται το 75% των παρακολουθήσεων της διδακτέας ύλης.

Στο τρίτο έτος θα υπάρξει εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Καθηγητές