Φόρτωση Εκδηλώσεις

Έναρξη: 04 Απριλίου 2024  .  Λήξη:  20 Ιουνίου 2024

Ημέρες: κάθε Πέμπτη

Ώρες:  05.30μμ – 08.30μμ

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε απόφοιτους ή τελειόφοιτους θεραπευτές, με σκοπό να εντάξουν στην ειδικότητά τους τεχνικές αυτοβελτίωσης.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:   

Έγγραφή: 50€

Δίδακτρα: 400€

Έγκαιρη προεξόφληση έκπτωση 20%

Για όλους τους σπουδαστές του N.H.S. 25%

 

Ανώτατος αριθμός φοιτητών:   30 άτομα

Κατώτατος αριθμός φοιτητών: 15 άτομα

Παρέχονται σημειώσεις και πιστοποιητικό παρακολούθησης

Οι απόφοιτοι της σχολής μας μπορούν να εγγραφούν (εάν το επιθυμούν) στο Επαγγελματικό Σωματείο Συμπληρωματικής Ιατρικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών Ε.Σ.Σ.Ι.Α.Σ.

Πληροφορίες μαθήματος

Ο κλάδος αυτός της συμβουλευτικής, βοηθά όχι μόνο στην ολιστική εξέλιξη των σπουδαστών μας, αλλά και στο πώς να διαχειριστούν καλύτερα τους πελάτες τους.

Είναι ένας κλάδος που εξετάζει τις διάφορες προσεγγίσεις της συμβουλευτικής, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Περιεχόμενο μαθημάτων:

 • Εφαρμοσμένη συμβουλευτική
 • Διαπροσωπικές σχέσεις
 • Επικοινωνία – Η επικοινωνία ως αλληλεπίδραση
 • Δεξιότητες του συμβούλου
 • Νοοτροπία και πρόθεση του συμβούλου
 • Θεραπευτικό κλίμα-Δυνατότητες και διαμόρφωση του θεραπευτικού κλίματος
 • Ενσυνείδητη προσέγγιση-συντονισμός
 • Αυτογνωσία
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και άλλα είδη νοημοσύνης
 • Στοιχεία γνωσιακής ψυχολογίας
 • Η γλώσσα του σώματος
 • Δεοντολογία
 • Προβλήματα που παρουσιάζουν οι θεραπευόμενοι
 • Εφαρμοσμένες ψυχοσωματικές τεχνικές C. Rogers, K. Horney, C. G. Jung, F. Dolfo, ADLER κά
 • Βιωματικές ασκήσεις για την κατανόηση βασικών θεωρητικών εννοιών και ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων της συμβουλευτικής
 • Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης και επίγνωσης εαυτού κ.ά.

Καθηγητές