Φόρτωση Εκδηλώσεις

Ημέρα: 3 Σαββατοκύριακα
Ημερομηνίες: 27-28/4,  1-2/6 και 8-9/6/2024
Ώρα: 10.30π.μ. – 5.30μ.μ.

Μόνο για επαγγελματίες Υγείας

Το σεμινάριο της Ιριδολογίας αφορά όλους τους εναλλακτικούς θεραπευτές και ιατρούς οι οποίοι θέλουν να εντάξουν την Ιριδολογία στην πρακτική τους ως ένα επιπλέον εργαλείο ολιστικής εκτίμησης μιας ασθένειας και των αιτιών που τη δημιούργησαν ώστε να επιδεχθεί η σωστή ολιστική θεραπευτική αντιμετώπιση αυτής.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Εγγραφή:
50€
Δίδακτρα: 750€
Έγκαιρη προεξόφληση έκπτωση 15% άνεργοι 20%

Ελάχιστη συμμετοχή 8 άτομα. Μέγιστη 12.

Παρέχονται χάρτες, αναλυτικές σημειώσεις (έντυπες και σε CD) και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Οι απόφοιτοι της σχολής μας μπορούν να εγγραφούν (εάν το επιθυμούν) στο Επαγγελματικό Σωματείο Συμπληρωματικής Ιατρικής Ε.Σ.Σ.Ι.Α.Σ.

Καθηγητές