Φόρτωση Εκδηλώσεις

Έναρξη: 15 Οκτωβρίου  2024 . Λήξη: 10 Ιουνίου 2025

Ημέρες: Κάθε Τρίτη

Ώρες: 6:00-9:00μμ

Τα μαθήματα μπορούν να γίνουν και με on line παρακολούθηση

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι τριετούς εκπαίδευσης στην Ομοιοπαθητική με μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ:

Εγγραφή: 150€

Δίδακτρα: 2000€

Ειδική προσφορά για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έγκαιρη προεξόφληση, έκπτωση 30% στα δίδακτρα

Ελάχιστη συμμετοχή τμήματος 12 άτομα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος εκδίδεται Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Μαθημάτων. Το Πιστοποιητικό απονέμεται στους φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και την υποβολή γραπτής διατριβής μελέτης περίπτωσης.

Οι απόφοιτοι της σχολής μας μπορούν να εγγραφούν (εάν το επιθυμούν) στο Επαγγελματικό Σωματείο Συμπληρωματικής Ιατρικής Ε.Σ.Σ.Ι.Α.Σ.

και στον Ευρωπαϊκό Σύλλογο για την Εκπαίδευση και την Αναγνώριση της Μη Συμβατικής Ιατρικής  REFORMED

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Η Σχολή Natural Health Science προσφέρει ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος εκπαίδευσης με ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε προχωρημένες σπουδές Κλασικής Ομοιοπαθητικής.

Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει θεωρητική και κλινική πρακτική.

Στις διαλέξεις των μαθημάτων θα καλυφθούν τα παρακάτω θέματα:

 • Διαλέξεις στις αρχές της Κλασικής Ομοιοπαθητικής μέσω των μεγάλων δασκάλων της.
 • Ζωντανές παρουσιάσεις περιστατικών.
 • Λήψη ζωντανών ιστορικών από τους εκπαιδευόμενους.
 • Εφαρμογή της θεωρίας και των Νόμων της Ομοιοπαθητικής στην διάγνωση και θεραπεία.
 • Στρατηγική αντιμετώπισης οξέων και χρόνιων περιστατικών.
 • Εκτεταμένη ανάλυση περιπτώσεων. -Διαφορική διάγνωση ομοιοπαθητικών φαρμάκων.
 • Μελέτη της Ομοιοπαθητικής Φαρμακολογίας και της Ομοιοπαθητικής Θεωρίας κατά περίπτωση.
 • Επιπρόσθετη ανάλυση των περιπτώσεων με βάση τη Μιασματική θεωρεία.
 • Στρατηγικές συνταγολόγησης.
 • Εκτίμηση και αξιολόγηση περιστατικών. Κλινική παρακολούθηση.
 • Διαχείριση χρόνιων και δύσκολων περιστατικών.
 • Μακροχρόνια διαχείριση περιστατικών.
 • Βιβλιογραφική μελέτη.

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης περιπτώσεων υπό καθοδήγηση. Οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν τις δικές τους δύσκολες περιπτώσεις προς συζήτηση και ανάλυση στο τμήμα εκπαίδευσης.

Στόχος του προγράμματος είναι η πρακτική εφαρμογή, εμβάθυνση, επέκταση και εξάσκηση της γνώσης. Η απόκτηση σημαντικής πρακτικής εμπειρίας και η ανάπτυξη κλινικών ικανοτήτων. Επίσης η αύξηση της αυτοπεποίθησης και η συνολική ατομική βελτίωση ως επαγγελματία ομοιοπαθητικού.

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι τριετούς εκπαίδευσης στην Ομοιοπαθητική με μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος εκδίδεται Πιστοποιητικό (Advance Diploma) Ολοκλήρωσης Μαθημάτων.   Το Πιστοποιητικό απονέμεται στους φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και την υποβολή γραπτής διατριβής μελέτης περίπτωσης.

Καθηγητές