Ινδική Ιατρική

Ημέρες: Σαββατοκύριακα Ημερομηνίες: 22-23 Φεβρουαρίου,  29-30 Μαρτίου,  26-27 Απριλίου,  17-18 Μαίου 2025 Ώρες: 10:30πμ-4:30μμ (Εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού, σε συνεννόηση με τους καθηγητές) Η εκπαίδευση αποτελείτε από 30% θεωρία και 70% πρακτική.  Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τις Εναλλακτικές Επιστήμες και έχουν πιστοποιημένες γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας του μυοσκελετικού. Τιμή Συμμετοχής: Εγγραφή: 50€ Δίδακτρα: 800€ Με έγκαιρη [...]