Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική – Β’ έτος Βελονισμού

Ημέρες: Σαββατοκύριακα Ημερομηνίες :  7-8/9,  5-6/10,  2-3/11,  30/11-1/12/2024,  11-12/1, 1-2/2,  15-16/3,  5-6/4,  3-4/5/2025 Ώρες: 10.30π.μ. – 4.30μ.μ. Γενικές Παρατηρήσεις: - Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση και η ολοκλήρωση των Ιατρικών Μαθημάτων. - Πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες ώρες παρουσίας. - Για την ολοκλήρωση των σπουδών είναι απαραίτητη η επιτυχία στο σύνολο των εξετάσεων. - Δίνονται σημειώσεις και εκτενής βιβλιογραφία. [...]

Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική – Γ’ έτος Βελονισμού

Ημέρες: Σαββατοκύριακα Ημερομηνίες: 7-8/9,  5-6/10,  2-3/11, 30/11-1η/12/2024, 11-12/1, 1-2/2, 15-16/3, 5-6/4, 3-4/5/2025 Ώρες: 10.30π.μ. – 4.30μ.μ. Γενικές Παρατηρήσεις: - Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση και η ολοκλήρωση των Ιατρικών Μαθημάτων. - Πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες ώρες παρουσίας. - Για την ολοκλήρωση των σπουδών είναι απαραίτητη η επιτυχία στο σύνολο των εξετάσεων. - Δίνονται σημειώσεις και εκτενής βιβλιογραφία. - [...]