Η Μαριάνα Καρβουτζή γεννήθηκε στην Κορινθία. Είναι νομικός, απόφοιτος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στις διαπραγματεύσεις από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάζεται ως δικηγόρος και διδάσκει τομείς δικαίου σε ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Διαπραγματευτών Ελλάδας. Εισηγείται σε επιχειρήσεις και φορείς εκπαίδευσης σεμινάρια με θεματική επί των διαπραγματεύσεων και της διαχείρισης των συγκρούσεων, καθώς και συναφών αντικειμένων αποτελεσματικής επικοινωνίας και ατομικής επιρροής. Εφαρμόζει με επιτυχία από ετών μεθόδους επίλυσης διαφορών κάνοντας χρήση διαπραγματευτικών δεξιοτήτων στα πλαίσια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις (τελευταία και στην Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας) με αντικείμενο τη διαπραγματευτική και συναφείς με αυτήν δεξιότητες.