Είναι πτυχιούχος του τμήματος φυσικοθεραπείας στο Τει Αιγίου
Ειδικές γνώσεις:
  • Πιστοποιημένος θεραπευτής της τεχνικής ERGON IASTM
  • Πιστοποιημένος θεραπευτής της χειροπρακτίκης μεθόδου Ackermann
  • Πιστοποιημένος θεραπευτής της μεθόδου DRY NEEDLING
  • Πιστοποιημένος θεραπευτής στα Trigger Point Therapy
Από το 2015 έως σήμερα εργάζεται παρέχοντας συνεδρίες.