Ιατρικά Μαθήματα

Νένου Ελένη

2022-06-20T14:10:41+00:00

Πτυχίο Ιατρικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Κυτταρολογίας. Ιατρική προϋπηρεσία στο Παθολογοανατομικό τμήμα του Νοσοκομείου «Σωτηρία» και ως υπεύθυνη ιατρός στο τμήμα [...]

Τσολάκη Βασιλική

2022-06-20T14:14:34+00:00

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ - NATUROPATHY - ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πτυχιούχος Αισθητικός του ΤΕΙ Θεσ/κης με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από το [...]

Go to Top