Διαμεσολάβηση

20 Οκτωβρίου, 2021 @ 5:00 μμ - 8:00 μμ

Δικαστική Ψυχολογία

25 Οκτωβρίου, 2021 @ 5:00 μμ - 8:00 μμ

Health Psychology

29 Νοεμβρίου, 2021 @ 4:00 μμ - 6:00 μμ

Η Δύναμη Επιρροής & τα Εργαλεία της Πειθούς

4 Δεκεμβρίου, 2021 @ 4:00 μμ - 8:00 μμ

Η Δύναμη Επιρροής & τα Εργαλεία της Πειθούς

7 Δεκεμβρίου, 2021 @ 5:00 μμ - 9:00 μμ

Συμβουλευτική Συνθετικής Προσέγγισης

21 Ιανουαρίου @ 4:00 μμ - 8:00 μμ

Η Γλώσσα του Σώματος

28 Μαρτίου @ 4:00 μμ - 8:00 μμ