Διαμεσολάβηση

26 Οκτωβρίου, 2022 @ 5:00 μμ - 8:00 μμ

Δικαστική Ψυχολογία

31 Οκτωβρίου, 2022 @ 5:00 μμ - 8:00 μμ

Health Psychology

28 Νοεμβρίου, 2022 @ 4:00 μμ - 6:00 μμ

Συμβουλευτική Συνθετικής Προσέγγισης

20 Ιανουαρίου @ 4:00 μμ - 8:00 μμ

Η Γλώσσα του Σώματος

28 Μαρτίου @ 4:00 μμ - 8:00 μμ