Συμβουλευτική Συνθετικής Προσέγγισης

Σεπτέμβριος 18 @ 5:00 μμ - 9:00 μμ

Διαμεσολάβηση

Οκτώβριος 21 @ 5:00 μμ - 8:00 μμ

Δικαστική Ψυχολογία

Οκτώβριος 30 @ 5:00 μμ - 8:00 μμ

Health Psychology

Νοέμβριος 26 @ 4:00 μμ - 6:00 μμ

Η Γλώσσα του Σώματος

Μάρτιος 29, 2021 @ 4:00 μμ - 8:00 μμ