Διαμεσολάβηση

26 Οκτωβρίου @ 5:00 μμ - 8:00 μμ

Δικαστική Ψυχολογία

31 Οκτωβρίου @ 5:00 μμ - 8:00 μμ

Health Psychology

28 Νοεμβρίου @ 4:00 μμ - 6:00 μμ

Η Δύναμη Επιρροής & τα Εργαλεία της Πειθούς

18 Φεβρουαρίου, 2023 @ 4:00 μμ - 8:00 μμ

Η Γλώσσα του Σώματος

28 Μαρτίου, 2023 @ 4:00 μμ - 8:00 μμ